zondag 24 februari 2013

The waste of saudades

Metaphoria: the waste of saudades I How much waste do I carry in words? I think on the envelopes, hiding infamous love letters or on the receipts, accounting for instants of grief. II Fly away and don't look back, said God to Lot, but his wife (to whom no given name had been given, nor to her daughters) disobeyed. She didn't have time to pack, to clean up the house to ask a neighbor to forward her mail. She just gathered her two tired and sore daughters, who welcomed the two starving angels, and left her shelter. III Saknaorism the stream which in Iceland the Portuguese women bathe in. The river of sakna, of savne, of saudade impossible water to jump in twice. His armpits did taste like honey but an angel blindfolded my eyes - I dare not read my runic epitaph. IV. Yes, I know how to drive, said the Poet next to the van heading Greece or India. I can lead a Metaphoria to a very forgetful river, menina. I will father your daughters and we will live up there where the river encounters the sea. You don't need Lot nor the Angels to give you a name not even in rune. I know how to jump and swim and transform your salt into water and hummus. Do you dare to taste, to swallow my seed? V And they were dissolved into a river of salt.

zondag 7 juni 2009

zaterdag 28 maart 2009

Klompen/ Socos

Klompen/ Socos: tamancos, chinelas de pau, tb. acto de toque fisico, agressivo, da /tua, minha/ mao na / minha, tua/ face

Klompen


Gostava de te dizer como são os meus passos que me afastam de ti.
Como não vivo para ti, nem escrevo para ti.

Como não penso no meu amor, nem te amo em pensamento.

Como não te vejo nos lugares onde nunca estivemos juntos.

Como tu não me pisas quando me obrigas a seguir os teus passos,
ou como não me calcas quando descalças os pés às leonores
que bebem da tua fonte.

Como caminho firme e confiante pelos prados holandeses, entre as vacas e a lama,
e me afasto cada vez mais de ti.

Como os meus passos se afastam dos teus passos, correndo para longe, longe,
esperando que o mundo seja realmente redondo, e não plano,
e possa, um dia, chegar às tuas costas, tapar os teus olhos e dizer-te
mijn thuisland is niet meer mijn taal.


Socos


Ik wilde je zeggen hoe mijn stappen zijn die mij van je verwijderen.

Hoe ik niet leef voor jou, niet eens schrijf voor jou.

Hoe ik niet denk aan mijn liefde en je evenmin bemin in gedachten.

Hoe ik je niet zie op de plaatsen waar we nooit samen waren.

Hoe je me niet vertrapt wanneer je me dwingt je stappen te volgen,
of hoe je me niet plet wanneer je de schoenen uittrekt
van de leonoors die drinken uit jouw bron.

Hoe ik ferm en vol vertrouwen door de Nederlandse weiden loop,
tussen koeien en modder, en me steeds verder van je verwijder.

Hoe mijn stappen zich verwijderen van jouw stappen, rennend naar de verre verten,in de hoop dat de wereld werkelijk rond is, en niet plat,
en dat ik op een dag achter je sta, mijn handen op je ogen leg en zeg
a minha pátria já não é a minha língua.


Joana Serrado, Emparedada/ Uit de Muur, Uitgeverij de Passage, 2009, p. 32, 33

zaterdag 1 november 2008

De Uitgeverij

Ik heb de Uitgeverij voor Emparedada: Uit de Muur gevonden. Het is De passage.
Nu begint het echt!

donderdag 3 juli 2008

Pauze

Pauze


ik stierf
en stierf opnieuw
tien maanden lang
tussen Agatha en Berliner bollen
tot een vrouw
die een Citroën was
getrouwd met een gedachtestreep
mij de koude gracht in duwde
en ik mocht
ver
gaan

Joana Serrado ( Emparedada: Uit de Muur. Hendrik de Vriesstipendium 2008)

zondag 6 april 2008Niemands Hemel, waar mijn gedichte wonen.

donderdag 27 maart 2008

Over de afgedichte ramen


Janela Portuguesa

Over de afgedichte ramen (Das janelas calafetas)


In jouw huis zijn alle ramen afgedicht.
Met kleefband,
siliconenkit,
om de coëfficient te verlagen van frictie

en tractie

het sluiten te vergemakkelijken, maar nooit het openen van de ramen.

Desondanks
wanneer het regent

glijden de slakken in een trage mars over de ruiten.
Ze laten een slijmerige calligrafie na die me doet rillen.
Ik gil,
ik gruw van slakken.

Ze jagen me angst aan
trekken hun hoorntjes in

als ze stilstaan op je afgedichte ruit.


Hun slijmspoor blijft achter op het glas van je ramen,
op het geverniste hout
op de dikke tapijten
op mijn blote voeten
in mijn hals
En ik gil
de ruiten barsten.

En ik gil
omdat ik de slak voel in mijn hals,
omhuigkruipend langs mijn nek
zijn spoor van slijm achterlatend
in mijn hals.


Jij stelt me gerust
zegt dat de ramen zijn afgedicht
dichtgekit
de slakken bang

en het slijmspoor is slechts dat van je tong
in mijn hals.Over hoe je afgedichte ramen me niet beschermen tegen rillingen.

Vertaling door Arie Pos

Joana Serrado, Emparedada: Uit de Muur, Hendrik de Vriesstipendium 2008.

zaterdag 22 maart 2008

Mijn eerste Nederlandse Gedicht

Mijn eerste Gedicht in het Nederlands is verschenen in Qualia, Februari 2008. Bijsluiter

Bijsluiter Poëzie voor Filosofen

Wettelijke verplichting
De wet verplicht de dichter schriftelijke informatie te geven over het gedicht dat hij op de markt brengt. De bijsluiter geeft zowel de literatuurwetenschapper, de criticus als de essayist informatie over de werking, de nevenwerkingen en het juiste gebruik van het gedicht.
Ik

Benaming
De benaming is de naam waaronder het gedicht gecategoriseerd wordt.
als een woord

Samenstelling

Hier worden de verschillende scheikundige emoties opgesomd waaruit het gedicht bestaat.De werkzame stof vormt het eigenlijke gedicht. De gedachten zorgen voor de stevigheid of dienen als intertekstueel vulmiddel maar hebben geen poëtische werking.
een plaats

Vorm en verpakking
Gedichten bestaan in verschillende vormen, b.v. op papier, op de muur, als inspuiting in de bladader, als geestelijke zetpil, als traandruppels, als erotische zalf. De vorm wordt soms niet vermeld op de verpakking van het gedicht.
een weg

Eigenschappen
In deze rubriek wordt beschreven welke uitwerking het gedicht heeft op de ziel.
naar jouw lichaam

Indicaties
Vermeld staan de ellende of de ongemakken die door het gedicht bestreden kunnen worden.Een gedicht kan aangewezen zijn bij verschillende ingebeelde ziektes. Een ernstige ziekte inde opsomming van indicaties betekent meestal dat u daaraan lijdt.
geleid

Posologie of dosering
Vaak is de juiste hoeveelheid apart aangegeven voor idealisten of rationalisten.
Ook de duur van inname en de maximale dosis per geval worden beschreven.
in de eeuwigheidToedieningswijze
Hier staat aangegeven hoe het gedicht gebruikt moet worden: vóór, tijdens
of na het eigenlijke leven. De correcte inname van poëzie is van belang
voor de goede werking ervan. Voor het aanbrengen van erotische zalf op een
liefdeswond, moeten de ogen gereinigd en de ziel ontsmet zijn.
tot een wond

Contra-indicaties
Hier staan de omstandigheden vermeld waarin het gebruik van en het gebrek aan
het gedicht schadelijk kunnen zijn en daarom niet vermeden moeten worden.
tot een kruis

Nevenwerkingen of ongewenste effecten
Er zijn ook ongewenste effecten waarvan u daadwerkelijk last zult hebben wanneer u
het gedicht leest.
waar een taal

Bijzondere voorzorgen
Bij een verhoogde kans op nevenwerkingen kunt u een aantal voorzorgen nemen.
Raadpleeg het Boek. Iedere filosoof is immers hetzelfde.
niet spreekt

Zwangerschap en lactatie
Het is aan te raden poëzie in te nemen tijdens de zwangerschap of tijdens de periode
van borstvoeding.
niet baart

Houdbaarheid
Er is altijd een vervaldatum. Niet altijd staat deze aangegeven op de verpakking.
maar een ogen blik

Bewaring
Naargelang het soort en de vorm wordt de poëzie op kamertemperatuur,
op een warme plaats of in bed bewaard.
ontsteekt


pharmakon

zondag 20 januari 2008

vrijdag 28 december 2007

Hendrik de Vriesstipendium 2008

Hendrik de Vries
Hendrik de Vries (Groningen 1896 – Haren 1989) behoorde tot de grote Nederlandse dichters van de 20e eeuw en was daarnaast een begaafd schilder en tekenaar. In 1946 werd hem ter gelegenheid van zijn vijftigste verjaardag de door de gemeente Groningen ingestelde Hendrik de Vriesprijs toegekend. In 1986 heeft de gemeente Groningen als eerbetoon aan Hendrik de Vries en naar aanleiding van diens negentigste verjaardag opnieuw de Hendrik de Vriesprijs voor literatuur en beeldende kunst ingesteld, die eens in de vijf jaar wordt toegekend.

Aan de prijs is een stipendium gekoppeld dat eens in de twee jaar wordt uitgereikt aan jong talent, beurtelings op het gebied van de beeldende kunst of de literatuur. Jaarlijks worden twee stipendia beschikbaar gesteld voor jonge kunstenaars, elk ten bedrage van € 6.000,-.

De jury bestond dit jaar uit de volgende personen: Karel Hupperetz (tot 2004 docent Duitse taal- en letterkunde en Theaterwetenschappen aan de RUG), Margo Slomp (docent kunsttheorie bij het Frank Mohr Instituut), Maria van Daalen (auteur van uitgeverij Querido en docente aan de Schrijversvakschool te Amsterdam), Flip Ekkers (oprichter en uitvoerder van Stichting Uitgeverij Philip Elchers) en Barend van Heusden (universitair hoofddocent bij de afdeling Kunsten, Cultuur en Media van de Faculteit der Letteren (RuG)).

De jury kreeg negen inzendingen voor het stipendium voorgelegd. Daaruit koos de jury twee winnaars, die tijdens de uitreiking van de Hendrik de Vriesstipendia op 11 december door wethouder J. Dijkstra bekend werden gemaakt.

De winnaars van het Hendrik de Vriesstipendium 2007 zijn: Jurre van den Berg en Joana Serrado.

De Portugese dichteres Joana Serrado leverde voor het stipendium een plan aan dat thematisch verbonden is aan de naamgever ervan. Ze wil een driedelige Portugees-Nederlandse bundel schrijven, waarin ze haar Portugese huis in taal afbreekt om het verlaten huis van Hendrik de Vries te kunnen herbouwen. Het eerste en tweede deel bevatten poëzie over respectievelijk de afbraak van het huis (de Portugese belevingswereld) en de constructie van een nieuw huis (geïnspireerd op Gronings-Nederlandse uitdrukkingen). Het derde deel wordt een essay over poëzie als vertaling, waarin Serrado zal proberen de vertaalhandeling een literaire hoofdrol (terug) te geven. Van de teksten wordt een puzzel als inlegkatern in de bundel opgenomen, zodat de lezer de mogelijkheid heeft zijn eigen gedicht (zijn eigen huis) te construeren.

Jurre van den Berg is de jongste kandidaat voor het stipendium en heeft misschien wel het meest ambitieuze plan ingediend. Hij heeft zich voor zijn project laten inspireren door het Bijbelboek Job. Onder de titel ‘Ter verlichting van een naam – gedachten bij Job’ wil Van den Berg een cyclus van 21 gedichten maken die een areligieuze, moderne en poëtische beschouwing geven van de thematiek van het Bijbelboek. Hij zal zijn gedichten schrijven naar aanleiding van fragmenten of citaten uit de oorspronkelijke tekst, die vrij en in een hedendaagse context geïnterpreteerd zullen worden. De dichtbundel zal te lezen moeten zijn als een geheel, een cyclus, maar tevens als 21 autonome gedichten die ook buiten deze context betekenis hebben.

in http://www.groningen.nl/functies/pagfunctie.cfm?parameter=1696

dinsdag 25 december 2007

Wie ben ik

Joana Serrado studeerde Filosofie en Nederlands aan de Universiteit van Coimbra en Middeleeuwse Filosofie aan de Universiteit van Porto, waar ze in 2005 afstudeerde met een masterthesis over de middeleeuwse Vlaamse mystica Hadewijch. Momenteel werkt ze aan de Universiteit van Groningen aan een theologisch proefschrift over de Portugese mystica Joana de Jesus. In het kader van haar onderzoek doet ze research in Portugal en bezocht ze congressen in Tucson (Arizona) en Palermo, waar ze lezingen gaf (zie beknopt cv hierna).
Ze schrijft gedichten sinds haar lagere-schooltijd, won diverse prijzen en publiceerde poëzie en columns in diverse kranten in Portugal en Madeira. Recentelijk, in 2006, werd haar gedicht ‘Os Estatutos do Amor’ (De statuten van de liefde) bekroond met de eerste prijs in de poëziewedstrijd ‘Concurso de Poesia Agostinho Gomes’. In hetzelfde jaar stuurde ze haar eerste bundel, Tratado de Botânica (Verhandeling over Botanie), in voor de Prémio Daniel Faria. De bundel kreeg een eervolle vermelding en werd nog in 2006 uitgegeven door de aan de prijs verbonden uitgeverij Quasi – een van de meest gereputeerde poëzieuitgevers in Portugal. Het debuut werd goed ontvangen (o.m. met een interview in Jornal de Letras van 26 augustus 2006): Een criticus schreef: ‘Het gaat hier niet om een jonge belofte, een goed begin of een ontdekking. Dit is een Tratado in volle bloei. Dankzij een verfijnd woordgevoel, zoals sereen, trefzeker en teder snoeiwerk. Dat is alles wat gezegd moet worden.’ (Francisco Bairrão op zijn poëzieblog Límpida Medida, 14-09-2007). Tratado de Botânica is in wezen één gedicht dat de vorm heeft van een wetenschappelijke verhandeling en ontstond in de tijd waarin de dichteres werkte aan haar masterthesis. Inmiddels is er meer werk in voorbereiding.

In de Gemeentebibliotheek van São João da Madeira vond op 14 september 2007 een presentatievan Tratado de Botânica plaats samen met op de bundel geïnspireerd werk van de fotograaf Fábio Lopes en een voordracht van de vormgeefster Menina Limão. De laatste exposeert momenteel grafisch werk, waaronder een gedicht van Joana Serrado, in de galerie Mercado Negro in Aveiro. Op een blog van de dichteres (www.tratadodebotanica.blogspot.com) zijn, naast andere teksten, met foto’s geïllustreerde fragmenten uit de bundel te zien.
In 2006 diende Joana Serrado het filmproject ‘Voices. Visions’ (zie projectbeschrijving in bijlage) in voor ‘Een kunstzinnig idee’ (Universiteit Groningen). Het kreeg een eervolle vermelding en aan de realisatie ervan wordt inmiddels gewerkt – met een ander tijdschema.
Nu heeft ze Hendrik de Vries Stipendium 2008 met een tweetalig project gewonnen.